bildram-personal1


Har ni behov av nya medarbetare?

Låt QWORK tillgodose era önskemål

Vi optimerar ert resursbehov på kort så väl som lång sikt, med tjänster inom Personaluthyrning, Rekrytering samt Omställning. Vi är verksamma inom fyra affärsområden: Industri & Logistik, Handel, IT samt Kontor & Kundtjänst. Inom dessa områden har våra interna medarbetare god kompetens och erfarenhet för att på bästa sätt kunna matcha era behov av personal.


Auktoriserat bemanningsföretag

QWORK är auktoriserat via Almega och branschorganisationen Bemanningsföretagen.
Denna auktorisation är en garanti på att vi följer gällande lagar och krav.


Våra kollektivavtal

Våra medarbetare, interna så väl som uthyrda konsulter är anslutna till våra kollektivavtal vilket ger dem en trygghet i arbetet. På tjänstemannasidan omfattas medarbetarna av Unionen, alternativt Akademikernas riksförbund och på arbetarsidan omfattas de av LOs kollektivavtal.